Laden....

Rendement c.q. terugverdientijd voor leden

Uitgave
Leden kopen een certificaat van 240 Wp dat hen 225 euro kost. Dat is een eenmalige uitgave.

Inkomsten eerste jaar
Ieder jaar levert dit certificaat geld op omdat de Overheid een belastingkorting geeft van 11,93 cent incl. btw per kWh. De ervaring leert dat de opbrengst van 1 Wp (Wattpiek) per jaar 0,9 kWh is. Concreet levert een certificaat  van 240Wp u het eerste jaar dan (0,9*240*0,1193) nagenoeg 26 euro op. De terugleververgoeding bedraagt rond de 4 cent excl. btw per kWh. Deze opbrengst gaat naar het dorpsfonds Wichmond-Vierakker, huur daken en onderhoud installatie.

Inkomsten opvolgende jaren
We gaan uit van een theoretische terugloop van 1% opbrengst per jaar omdat de panelen verouderen.

Wat is dan de terugverdientijd ?
U verdient uw paneel in ongeveer 9 jaar terug. Maar bedenk u dat net als dat u uw panelen thuis legt de economische waarde afneemt met de jaren. Deze afschrijving zal de waarde van uw certificaat doen afnemen. Wij gaat uit van een lineaire afschrijving in 15 jaar. Als de panelen langer meegaan, hetgeen men aanneemt omdat er vaak over 25 jaar wordt gesproken qua levensduur, leveren ze langer inkomsten op maar nogmaals: ga daar bij instappen in dit project niet van uit!

Krijg ik dat rendement 15 jaar lang ?
De projecten die wij opzetten zijn zogenaamde postcoderozen. De belastingdienst geeft voor deze projecten een beschikking af voor 15 jaar .

Maar hoe zit het dan met onderhoud ?
De Provincie Gelderland subsidieert deze projecten binnen strikte grenzen. Deze subsidie wordt niet volledig opgemaakt omdat vrijwilligers de panelen plaatsen. Deze besparing wordt benut om alle verzekeringen en het onderhoud voor de komende 15 jaar te financieren.

Waarom is het interessanter dan zelf te leggen ?
Esthetiek en onderhoud
Veel mensen vinden zonnepanelen op hun dak lelijk. Het past niet bij het karakter van hun huis. Ook zien ze op tegen het onderhoud en het leggen. De coöperatie verzorgt het onderhoud.

Voor huurders een prima oplossing
Als huurder mag je vaak geen zonnepanelen op je dak leggen. Door bij ons certificaten te kopen is dat probleem opgelost. En de certificaten kunt u doorverkopen aan een nieuwe huurder of als die geen interesse heeft aan een buurman of kennis die in de postcoderoos woont.

De investering is lager
Omdat de panelen door vrijwilligers gelegd worden is de investering een stuk lager. Bovendien kopen wij de panelen in grote aantallen in waardoor wij korting op de inkoopsprijs krijgen.

Belangrijk
Voor zowel de panelen op uw eigen dak als die wij als ECWV leggen neemt de waarde van de panelen af. In theorie moet u er vanuit gaan dat de panelen lineair in 15 jaar afgeschreven worden. Dat beinvloedt de bovenstaande rendementsberekening. Als u tussentijds uw panelen verkoopt zal de waarde dus per jaar afnemen.

Risico's
het bestuur heeft risico's afgedekt voor schade aan derden bij de installatie, voor vrijwilligers bij de installatie en voor het bestuur. Schade door b.v. extreme weersinvloeden zoals een windhoos e.d. zijn net als bij de particulier niet verzekerd. De rendementsberekening valt voor het eerste project in de eerste jaren beter uit dan we hier in onze berekeningen meenemen. Vandaar dat we durven stellen dat de hier gepresenteerde cijfers realistisch zijn.