Laden....

Nieuwe projecten

Op de Algemene Ledenvergadering van mei 2016 is besloten dat het bestuur i.s.m. de leden de volgende initiatieven gaat uitvoeren c.q. onderzoeken op haalbaarheid.

Nieuwe postcoderoos

Het nieuw te realiseren project heeft een grootte van 156.000 Wp. De prijs is wederom 225 euro voor een certificaat van 240 Wp .
U kunt zich nu reeds inschrijven als belangstellende zonder verplichting!

Een autodeel project

De coöperatie overweegt het realiseren van een autodeel project met een elektrische auto op een centrale plaats in het dorp. Een gedegen enquête moet uitwijzen of er voldoende animo is en het financieel sluitend te exploiteren is.

Houtversnipperaar

Locaal wordt veel snoeihout geproduceerd. Dat kan middels een versnipperaar in het dorp (b.v. bij Socii opgesteld) eerste kwaliteit houtsnippers produceren voor lokale verwarming.

Biovergisting

Voor boeren kan de installatie van een bio-vergister zowel het mestprobleem oplossen alsmede gas opleveren voor verwarming. De coöperatie gaat onderzoek doen naar deze